ปฎิทินธรรม :: งานบุญ งานพิธี ภาพกิจกรรม ::

ดูกำหนดการวันกฐินและวันสำคัญอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
วันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน าร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
๑๔ มกราคม วันแผ่นดินไทย 
๒๗ มกราคม ทำบุญแม่ใหญ่ 
๕ กุมภาพันธ์ ทำบุญโยมย่า 
๑๕ เมษายน วันกตัญญู 
๑๕ สิงหาคม วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 
๑๔ ตุลาคม วันคล้ายวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อประสบอุบัติเหตุ(คอหัก) 
๓๑ ธันวาคม สวดมนต์ธรรมจักรวันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
การลงทะเบียนและระยะเวลาเข้าปฏิบัติธรรม
 • ตุลาคม
  ๓ วัน: ๗,๑๔,๒๑,๒๘
  ๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๒๙
 • พฤศจิกายน
  ๓ วัน: ๔,๑๑,๑๘,๒๕
  ๗ วัน: ๖,๑๓,๒๑,๒๘
 • ธันวาคม
  ๓ วัน: ๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐
  ๗ วัน: ๖,๑๔,๒๑,๒๗
ดูทั้งหมด..

กำหนดเวลาเข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อฯ

เวลาเข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อ
ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ของทุกๆวัน
ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน สิงห์บุรี จากนี้เป็นต้นไป(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
ตุลาคม
๓ วัน: ๗,๑๔,๒๑,๒๘
๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๒๙
พฤศจิกายน
๓ วัน: ๔,๑๑,๑๘,๒๕
๗ วัน: ๖,๑๓,๒๑,๒๘
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล