แก่นแท้ของเว็บไซต์

การสวดมนต์
กรรมฐานเบื้องต้น
การเข้าปฏิบัติธรรมที่วัด
การเดินทางมาที่วัด
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
  เพิ่ม ลด ปกติ


ลงนามถวายคำอวยพร พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ :: กลับสู่หน้ารวม

ห้อง "ลงนามถวายคำอวยพร พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ"

ร่วมลงนามถวายคำอวยพรปีใหม่ แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ เนื่องในวันคล้ายปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ณัฐวรรธน์ ภรนรา

คณะที่ปรึกษา

 


ตอบเมื่อ: 7 ธ.ค. 55 09:49 แจ้งลบ

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายคำอวยพรปีใหม่ แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ เนื่องในวันคล้ายปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
 โสมสุดา สง่างาม

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 7 ธ.ค. 55 15:04 แจ้งลบ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของลูกหลานตลอดไป สาธุ
IP: 118.172.40.96
 


บริบูรณ์ เกิดนอก

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 9 ธ.ค. 55 11:36 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญครับ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาาย แผ่เมตตาบารมีให้หลวงพ่อจรัญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และอันตรายทั้งปวง
IP: 118.174.38.142
 


เอ๋

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 9 ธ.ค. 55 15:05 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญค่ะ
ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยใข้เจ็บ สิ่งศักดิ์สิทธื์คุ้มครองอยู่สอนธรรมให้แก่ลุกหลานไปนานๆนะค่ะ
IP: 125.27.142.58
 


ก่อพงศ์ เกตุแก้ว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 9 ธ.ค. 55 21:38 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง เกล้ากระผมขอน้อมจิตน้อมใจ กราบอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัย พรแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากล ได้โปรดดลบันดาลประทานพรแก่พระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์ และอำนวยพรให้พระเดชพระคุณฯ ที่เคารพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่ง
IP: 118.173.202.104
 


สรัญญา

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 10 ธ.ค. 55 16:13 แจ้งลบ

นมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ลูกเคารพนับถือหลวงพ่ออย่างสุดซึ้งไม่เคยเปลี่ยนแปลง หนึ่งเดียวในใจของลูกคือคำสอนของหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อก็คงไม่มีลูกและหลานคนนี้แน่นอน เป็นเพราะคำสอนของหลวงพ่อทำให้ลูกและหลานม่ีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ ลูกขออาราชธนาสิ่งศักดิ์็สิทธิ์ทั้งหลายในโลกได้โปรดบันดาลประทานพรให้พระเดชพระเคุณหลวงพ่อจรัญมีสุุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพญาธิเแพ้วพานมีอายุยั่ิ่งยืนนานตลอดกาล ตลอดปี 2556 ด้วยเทอญ สาธุ กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเจ้าค่ะ
IP: 58.9.165.189
 


เจริญพร

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 11 ธ.ค. 55 12:21 แจ้งลบ

กราบมนัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 นี้ ลูกขอให้หลวงพ่อจงมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มไทร เป็นแสงสว่าง ให้ทุกชีวิตที่มีความทุกข์ เพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์บนโลก และพบแสงสว่างในทางธรรม ใช้ชิวิตที่เหลืออย่างมีค่า ได้พบทางสายเอกของพระพุทธเจ้า
IP: 113.53.102.78
 


รักชาติ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 11 ธ.ค. 55 13:26 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อยู่สอนธรรมไปนานๆ
IP: 202.143.171.173
 


ตั้ม

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 12 ธ.ค. 55 19:48 แจ้งลบ

ขอให้หลวงปู่อยู่กับพวกเรานานๆนะครับ
IP: 180.183.159.166
 


นงค์พร กิจเถกิง และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 13 ธ.ค. 55 14:07 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญฯ ที่เคารพยิ่ง
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง รักษา หลวงพ่อจรัญฯ ให้มีสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดอันตรายทั้งปวง อยู่เป็นมิ่งขวัญและเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ และประชาชนชาวไทย ตลอดไปค่ะ ลูกศิษย์คนนี้จะปฎิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อด้วยความพากเพียรและอดทนตลอดไปค่ะ รักและเคารพหลวงพ่ออย่างยิ่ง
IP: 115.87.174.166
 


บัวหลวง กลั่นประสิทธิ์ และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 13 ธ.ค. 55 14:18 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความเคารพยิ่ง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้กร้ำกราย ขอให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานตราบนานเท่านาน

ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพ
IP: 183.88.24.95
 


เทียนชัย

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 13 ธ.ค. 55 16:04 แจ้งลบ

ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
IP: 119.42.98.97
 


ขนิษถา แก้วไชยะ ลำพูน

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 13 ธ.ค. 55 21:09 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความเคารพยิ่ง
ขอแอบอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยอวยชัยให้หลวงพ่อมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ทองแก่พุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ
IP: 118.174.96.242
 


เสาวรส รุ่งภิญโญขจร

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 14 ธ.ค. 55 09:41 แจ้งลบ

ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้หลวงพ่อจรัญปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย และอันตรายทั้งปวงเทอญ
IP: 58.9.227.185
 


ครอบครัวชัยวิภาและครอบครัวพาลกะดิษย์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 14 ธ.ค. 55 12:59 แจ้งลบ

ขออำนาจคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลให้หลวงพ่อของพวกเรา มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ให้สมความปรารถนาตลอดไป
IP: 27.55.15.111
 


นายจิรารุวัฒน์ อาจศิริและครอบครัวศิริชวาลบุญ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 14 ธ.ค. 55 17:33 แจ้งลบ

ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้หลวงพ่อจรัญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจริยวัตรที่งดงาม เป็นที่เคารพบูชาแก่ชาวพุทธตลอดกาลนานเทอญ
IP: 171.4.217.64
 


นุชนาถร์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 17 ธ.ค. 55 13:22 แจ้งลบ

ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ดลบันดาลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มีสุขภาพแข็งแรกเป็นที่พึ่งให้แก่ทุกดวงจิตต่อไปตราบนานเท่านาน
IP: 125.25.200.252
 


น้อยหน่า

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 18 ธ.ค. 55 12:32 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ

"ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อำนวยพรให้หลวงพ่อฯ มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเป็นจุดรวมใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมของชนทุกระดับชั้น"

กราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะ
IP: 202.176.91.172
 


พรปวีณ์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 18 ธ.ค. 55 19:30 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ดลบรรดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง ขอให้หลวงพ่ออยู่คู่กับพระพุทธศาสนานานๆ

กราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะ
IP: 124.122.143.79
 


ขวัญหญิง

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 20 ธ.ค. 55 04:31 แจ้งลบ

ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ดลบันดาลให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง เป็นที่พึ่งแก่อุบาสก อุบาสิกานานๆค่ะ
IP: 110.77.234.197
 


อรัญญา มูลเอก

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 20 ธ.ค. 55 16:49 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ

ลูกขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ในสากลโลก
ปกปักษ์รักษาคุ้มครองให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงประชายิ่งยืนนาน
IP: 1.1.206.248
 


เฉลิมชัย สุขเกษม

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 25 ธ.ค. 55 11:22 แจ้งลบ

กราบ นมัสการหลวงพ่อ จรัญ
Happy New Year 2013.
อิทัง ฐิตะธัมมัสสะ โหตุ สุขิโต โหตุ ฐิตะธัมโม
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แด่หลวงพ่อจรัญ ฐิตะธัมโม
ขอให้หลวงพ่อจรัญ ฐิตะธัมโม จงมีความสุข
สาธุ สาธุ สาธุ
IP: 218.186.14.11
 


kate

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 26 ธ.ค. 55 14:06 แจ้งลบ

ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 นี้ ขอให้หลวงพ่อมีพลานามัยที่ดี ตลอดศกนี้ด้วย
ขอกราบนมัสการ
IP: 27.55.167.195
 


สุพจน์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 23 ธ.ค. 55 11:41 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ

ในวาระดิถีปีใหม่นี้ ขอให้หลวงพ่อจรัญมีสุขภาพแข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย
IP: 202.12.118.61
 


นางสาวปัญจรัศม์ โชติธนาประเสริฐ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 29 ธ.ค. 55 13:11 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หนูขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งในประเทศไทย และทั่วสากลโลกนี้จงปกป้องคุ้มครองกลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม จงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นที่พึ่งทางใจและทางสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกหลานชาวพุทธไปตราบนายเท่านานค่ะ กราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่ง
IP: 110.77.250.69
 


ขนิษฐา มีระหงษ์และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 29 ธ.ค. 55 15:25 แจ้งลบ

กราบหลวงพ่อจรัญที่เคารพอย่างสูง

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่หนูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
IP: 124.122.64.90
 


หลิว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 30 ธ.ค. 55 18:03 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ

ปีใหม่นี้หนูขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง และอยู่คู่วัดอัมพวันไปนานแสนนานเจ้าค่ะ
IP: 171.7.81.76
 


พิเชฐ/วนิดา เกตุสิงห์สร้อย และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 8 ม.ค. 56 05:02 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
ปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระครีรัตนตรัย และสิ่งศักดื์สิทธิ์จงคุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพร้างกายแข้งแรงครับ.
IP: 119.46.151.21
 


เนาวรัตน์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 8 ม.ค. 56 12:52 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
ปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไปนานๆเจ้าค่ะ
IP: 49.48.166.108
 


พจนีย์ และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 8 ม.ค. 56 20:27 แจ้งลบ

ลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
ปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระครีรัตนตรัย และสิ่งศักดื์สิทธิ์จงคุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพร้างกายแข็งแรงนะค่ะ
"สุดท้ายนี่ลูกขอพรบารมีหลวงพ่อจรัญลูกคิดประกอบกิจการอะไรขออย่าให้ติดขัดเลยขอให้สมหวังตั้งใจเถอะ อย่าเจ็บอย่าจน สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทนา
IP: 101.78.11.196
 


ด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างสูง

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 12 ม.ค. 56 10:09 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ

ปีใหม่นี้ลูกขอเริ่มต้นแต่สิ่งดีโดยการไปสวดมนต์ข้ามปี
และทำบุญวันปีใหม่คะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานนะคะ ลูกขอให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาช่วยลูกอรัญญา มูลเอกด้วยนะคะ
IP: 1.1.206.175
 


ชุรีรัตน์ กุนกระโทก

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 13 ม.ค. 56 15:02 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ

ดิฉันขอ อำนาจคุณพระครีรัตนตรัย และสิ่งศักดื์สิทธิ์จงคุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพร้างกายแข็งแรงนะค่ะ

ดิฉันอยากไปวัดอัมพวันจังเลยค่ะ อยากไปชมบารมีของหลวงพ่ออยากได้ไปใส่บาตรหลวงพ่อซักครั้ง ขอให้ความหวังของดิฉันเป็นจริงด้วยเทอญ สาธุ
IP: 171.101.221.203
 


นฤเบศร์ มากเพชร

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 14 ม.ค. 56 12:33 แจ้งลบ

ขอกราบ นมัสการหลวงพ่่อจรัญ เนื่องในปีใหม่นี้ กระผม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาล ให้หลวงพ่อ แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากโรคภัย ด้วยนะครับ
IP: 125.27.178.8
 


สิริขวัญ แสงแก้ว และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 16 ม.ค. 56 12:53 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญคะ่
เนื่องในปีใหม่นี้หนูขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของชาวพุทธไปนานๆนะคะ
ขอกราบนมัสการค่ะ
IP: 1.1.145.175
 


อรพิน

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 21 ม.ค. 56 21:51 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญค่ะ
ดิฉันได้มีบุญและโอกาสกราบนมัสการหลวงพ่อที่วัดอัมพวันเมื่อหลายปีมาแล้ว ยามที่ดิฉันทุกข์ใจอย่างยิ่ง
ดิฉันได้ยึดหลักสวดมนต์เกินอายุเป็นหลักปฎิบัตินับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ดิฉันกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ช่วยให้ดิฉันพบความสงบใจ
ดิฉันขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของดิฉันและครอบครัวตลอดกาลนานค่ะ
IP: 69.126.230.253
 


กิตติศักดิ์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 23 ม.ค. 56 13:49 แจ้งลบ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของชาวพุทธไปนานๆ ขอขอบคุณแนวทางชีวิตการทำความดี โดยการปฎิบัติตน กระผมยังไม่มีโอกาศที่จะได้นมัสการหลวงพ่อ แต่คิดแล้วว่าหากบุญเราถึงโอกาศที่จะได้ไปปฎิบัติที่วัดอัมพวันคงมีแน่ ขอขอบพระคุณครับ
IP: 61.7.141.4
 


จรรยา

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 24 ม.ค. 56 06:59 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัล
ลูกขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้หลาวงพ่อมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกและชาวพุทธทั่วไปตราบนานเท่านานค่ะ กราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่ง
IP: 203.148.162.150
 


เฉลิมขวัญ และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 28 ม.ค. 56 10:27 แจ้งลบ

ลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อจรัล
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ลูกหลานตลอดกาลนาน
IP: 213.144.212.22
 


อิ๊ด

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 29 ม.ค. 56 17:16 แจ้งลบ

ขอกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง เป็นกำลังใจให้ลูกหลานทำดีตลอดไป
IP: 171.7.184.58
 


ญาธิดา เลาหพูนรังษี

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 30 ม.ค. 56 10:39 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญค่ะ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก โปรดดลบันดาลให้หลาวงพ่อมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกและชาวพุทธทั่วไปตราบนานเท่านานเพื่อช่วยชาวพุทธอีกหลายคนค่ะ กราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่ง
IP: 223.205.130.254
 


วตโภ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 30 ม.ค. 56 17:26 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม. พระวิปัสนาจารย์ที่ข้าพเจ้าศรัทธา
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่วมอำนวยพรให้หลวงพ่อจรัญ. อยู่เป็นเสาหลักพระกรรมฐาน ให้แก่พุทธศาสนิกได้เจริญสัมมาปฏิบัติ ได้ช่วยกันเผยแผ่การปฏิบัติกรรมฐานให้คงอยู่คผู่พระศาสนาสืบไป
IP: 202.28.78.12
 


ปิ๋ม

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 30 ม.ค. 56 21:28 แจ้งลบ

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะ
IP: 124.122.164.27
 


ฐานวีร์ พันธุ์พิริยะ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 31 ม.ค. 56 22:05 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม. พระวิปัสนาจารย์ที่ข้าพเจ้าศรัทธา
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่วมอำนวยพรให้หลวงพ่อจรัญ. อยู่เป็นเสาหลักพระกรรมฐาน ให้แก่พุทธศาสนิกได้เจริญสัมมาปฏิบัติ ได้ช่วยกันเผยแผ่การปฏิบัติกรรมฐานให้คงอยู่คผู่พระศาสนาสืบไป
IP: 124.120.156.108
 


บุญอิน อินทร์เหลือง

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 6 ก.พ. 56 10:50 แจ้งลบ

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ
ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ได้ศึกษาธรรมะที่หลวงพ่อสอน ให้ใจเย็น ใจเบา ยามทุกข์เข็น ฝึกปฏิบัติตนมา จากที่เคยอกเป็นไฟตอนนี้ก็ผ่อนคลายลงแล้ว ด้วยคำสอนของหลวงพ่อ ปีนี้ 2556 ขอโอกาสสักครั้งจะพาสามี และลูกสาวไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าถึงวัด
IP: 171.97.141.34
 


สิริยม รอดพิทักษ์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 12 ก.พ. 56 10:14 แจ้งลบ

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม. ขอบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ลูกทางธรรมในพระพุทธศาสนาผู้เป็นสัมมาปฏิบัติตลอดไปเทอญ
IP: 202.28.182.5
 


นก

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 13 ก.พ. 56 22:16 แจ้งลบ

ขอกราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ขอตั้งจิตอธิฐานให้หลวงพ่อมี สุขภาพที่แข็งแรง. เป็นแรงใจให้กับทุกท่านที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธา. ค่ะ
IP: 27.55.4.45
 


สีหนาท เกิดชูชื่น

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 16 ก.พ. 56 20:24 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป
IP: 27.130.66.120
 


สาวิตรี สังสนา

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 16 ก.พ. 56 21:27 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญคะ่
เนื่องในปีใหม่นี้หนูขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของชาวพุทธไปนานๆนะคะ
ขอกราบนมัสการค่ะ
IP: 101.51.155.229
 


ดุจดาว วิมูล

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 21 ก.พ. 56 18:32 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ายังไม่เคยมีโอกาสไปกราบท่านโดยตรง เพียงแต่ได้ฟังชีวประวัติของท่านก็ให้รู้สึกศรัทธา เลื่อมใสอย่างบอกไม่ถูก และในโอกาสปีใหม่นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ แล้วข้าพเจ้าจะพยายามหาโอกาสไปกราบนมัสการท่านด้วยตนเองค่ะ
IP: 27.55.150.96
 


พยุห์บาตร ศุภกษัตริยรักษ์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 3 มี.ค. 56 09:25 แจ้งลบ

ขอบารมีแห่งองค์พระคุณเจ้าเมตตา กรุณา มุฑิตา ปกปักษ์รักษาวิถีจิตของข้าพเจ้า ให้ชนะต่อหมู่มารกิเลสตัวยุแหย่ก่อกวน ชนะต่อเครื่องล่อทั้งปวงไม่ให้หลงไปติดกับในวัฎฎะสงสารนี้ ขอความสุขความเจริญในทางพระพุทธศาสนาบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อถวายเป็น ปฏิบัติบูชา ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยถือเป็นไตรสรณะ และมีมรรค พระธรรมวินัย เป็นเครื่องดำเนิน ขอดวงแก้วอันประเสริญ คือ ดวงรัตนมณีชาติ ติดตามเป็นสมบัติทุกภาพทุกชาติ คิดหวังสิ่งใดสมดั่งใจปรารถนา ด้วยวาจาสิทธิ์ และ สัจจะวาจา (สัมปติจฉามิ สัมปจิตฉามิ) พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพานัง..
IP: 58.9.105.88
 


พ่อให้หัวใจ แม่ให้เลือดเนื้อ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 3 มี.ค. 56 09:28 แจ้งลบ

ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณเจ้า ทรงธาตุขันธ์ตราบนานเท่านาน.. ด้วยเดชบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลก..
IP: 58.9.105.88
 


วโรตน์ แก้วจินดา

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 9 มี.ค. 56 20:20 แจ้งลบ

ข้าพเจ้านางสาววโรตน์ แก้วจินดา ขอกราบนมัสการหลวงพ่อจรัล ขอบุญบารมีขององค์พ่อที่ได้สั่งสมมา โปรดให้องค์หลวงพ่อมีธาตุขันต์สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานชั่วกาลนานเทอญ
IP: 27.55.128.224
 


ศศิมา

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 11 มี.ค. 56 17:34 แจ้งลบ

ขอกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง และขอกราบอาราธนาให้องค์หลวงพ่อมีธาตุขันธ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนะคะ
IP: 202.28.182.5
 


ถนอมนาถ ทองนำ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 15 มี.ค. 56 15:49 แจ้งลบ

ขอกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างสูงยิ่ง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลภิภพจงเสริมส่งบุญบารมีของหลวงพ่อให้มีธาตุขันต์สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานชั่วกาลนานเทอญ
IP: 101.51.131.173
 


รินพร

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 26 มี.ค. 56 10:53 แจ้งลบ

ขอกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่ง ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพธาตุขันธ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ
IP: 27.55.147.152
 


พีรภาว์ พรเลิศธนภัทร์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 5 เม.ย. 56 14:38 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญเจ้าคะ่
นานหลายปีที่ลูกไม่ได้ไปปฎิบัติธรรมที่วักอัมพวัน ลูกเคยไปปฎิบัติธรรม 4 ครั้งมาแล้ว ทุกวันนี้สวดมนต์ไหว้พระตามแนวหลวงพ่อมาตลอด ลูกขอให้หลวงพ่อ มีสุขภาพดีตลอดไปค่ะ ทุกครั้งที่ลูกไปกราบหลวงพ่อก็ต้องร้องไหทุกที เพราะสงสารสุขภาพหลวงพ่อค่ะ กำลังใจที่มีมาทุกวันนี้เพราะหลวงพ่อเจ้าค่ะ
IP: 125.24.93.25
 


thun

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 5 เม.ย. 56 14:51 แจ้งลบ

ด้วยบุญและบารมีใดๆที่ข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าขออ้างด้วยเหตุของบุญบารมีนั้น ข้าพเจ้าขอให้หลวงพ่อจรัญมีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวมีแต่ความสุขความเจริญครับ
IP: 101.109.131.211
 


thun

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 5 เม.ย. 56 14:52 แจ้งลบ

ด้วยบุญและบารมีใดๆที่ข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าขออ้างด้วยเหตุของบุญบารมีนั้น ข้าพเจ้าขอให้หลวงพ่อจรัญมีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวมีแต่ความสุขความเจริญครับ
IP: 101.109.131.211
 


สินี และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 7 เม.ย. 56 15:21 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ปราศโรคาพยาธิมาแผ้วพาน
สดชื่นแจ่มใสตลอดกาลอายุยืนนานมีความสุขตลอดไปค่ะ
IP: 112.139.78.252
 


วันเพ็ญ เซื่อเลื่อม

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 8 เม.ย. 56 01:03 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลงพ่อจรัญ
ขอให้หนูได้ป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อตลอดไป ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง
IP: 182.52.166.179
 


น้อย

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 15 เม.ย. 56 14:39 แจ้งลบ

ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญจงมีสุขภาพแข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย อยู่เป็นร่มโพธิ์ของชาวโลกไปนานแสนนาน
IP: 113.53.213.112
 


ผู้นับถือหลวงพ่อ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 16 เม.ย. 56 16:01 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพเเข็งเเรง เป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานให้กับลูกศิษย์สืบต่อไป
IP: 182.53.78.227
 


ขนิษฐา มีระหงษ์และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 21 เม.ย. 56 20:00 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญที่เคารพอย่างสูง

สงกรานต์ปีนี้หนูไม่ได้ไปกราบหลวงพ่อค่ะแต่หนูจะพาครอบครัวไปกราบหลวงพ่อที่วัดเดือนหน้า,เนื่องในวาระดิถีสงกรานต์นี้หนูขออธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกช่วยดลบันดาลคุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
IP: 58.8.170.179
 


วลัยพร

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 22 เม.ย. 56 12:58 แจ้งลบ

กราบนมัสการหล่วงพ่อจรัญ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย รวมกับบุญบารมีใดๆ ที่ข้าพเจ้าทำมาอดีต ปัจุบัน และที่จะทำต่อไปจงไปปกป้องคุ้มครองให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานแก่ลูกศิษย์สืบต่อไป
IP: 171.100.46.180
 


ปลื้ม ปลื้มญาติ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 24 เม.ย. 56 18:25 แจ้งลบ

ขอคูณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระอริยสงฆ์เ้จ้า ทรงบันดาลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม มีอายุยิ่งยืนนานตราบเ้ท้าเ้ข้าสู่พระนิพพาน เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
IP: 110.164.58.50
 


เด็กหญิงสู่ฝัน ชาลี

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 3 พ.ค. 56 21:48 แจ้งลบ

กราบนมัสการท่านหลวงพ่อจรัญ ข้าพเจ้าขอให้หลวงพ่อจรัญมีอายุ วรรณะ สุข พละ ตลอดกาลนานเทอญ สาธุ .
IP: 1.2.158.30
 


นางตรีทิพย์เเละครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 4 พ.ค. 56 15:15 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ หนูเเละครอบครัวชอบฟังธรรมมะของหลวงพ่อมากๆเลยค่ะ ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ มีสุขภาพพลานมัยเเข็งเเรงสมบูรณ์ เทอญ สาธุ
IP: 58.11.8.249
 


สุตาภัทร สุวรรณพานิช

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 8 พ.ค. 56 22:34 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขค่ะ
IP: 115.67.98.182
 


นิตยา

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 10 พ.ค. 56 21:20 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ
ข้าพเจ้าขอให้องค์หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง ได้ดำเนินกิจทั้งปวงสำเร็จลุล่วงทุกสิ่งอย่าง ขอให้เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของชาวพุทธสืบไปด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
IP: 183.88.88.76
 


เอก

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 11 พ.ค. 56 12:04 แจ้งลบ

ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัล เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่สัตว์โลก ไปนานเท่านาน สุขภาพแข็งแรง ธรรมใดอันหลวงพ่อได้เข้าถึงแล้วขอให้ลูกได้มีโอกาสเข้าถึงด้ยเถิด
IP: 101.109.82.183
 


พัชราพร

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 12 พ.ค. 56 23:41 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญค่ะ
ลูกขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยอภิบาล อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ใ ห้ผู้ฝักใฝ่ในธรรม เป็นกำลังและแรงสำคัญ ช่วยขจัดให้พ้นทุกข์หมดสิ้นไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาล ปกป้องและคุ้มครอง ผู้เป็นพ่อแห่งธรรมะของประชา ให้ยิ่งยืนตลอดกาลนานเทอญ.
IP: 61.19.229.118
 


ทิพวรรณ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 13 พ.ค. 56 16:35 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ลูกขอยึดถือนำความดีที่หลวงพ่อได้ฝึกปฏิบัติมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้หลุดพ้นความทุกข์ท้ั้งหลายทั้งปวง ขอหลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ให้ธรรมทานแก่ลูกและคนอื่นที่มีทุกข์อีกนานยิ่งนาน
IP: 171.99.103.12
 


อ้อ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 20 พ.ค. 56 01:08 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
ลูกขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ จงปกปักคุ้มครอง รักษาหลวงพ่อ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจาคโรคภัยทั้งปวง
IP: 110.168.16.155
 


กานต์สินี อัครจิตประสงค์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 26 พ.ค. 56 18:33 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ หนูขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป เป็นผู้ให้ธรรมทานแก่ทุกท่านที่ปรารถนาฟังธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไปนาน ๆ ธรรมใดที่พระเดชพระคุณหลวงเข้าถึงหนูขอเข้าถึงธรรมนั้นด้วย
IP: 180.183.130.187
 


ไพโรจน์ - อุดมศรี - ภาวิณี ภาคโพธิ์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 30 พ.ค. 56 17:26 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาล อภิบาล หลวงพ่อ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้คนไทยไปนาน ๆ นะคะ
IP: 27.55.11.163
 


โชติรัตน์ วงษ์สูงและครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 1 มิ.ย. 56 17:24 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดดลบัลดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทั่งหลาย
ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความสุข อยู่ให้คนไทยได้พึ่งบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไปนานๆนะคะ
IP: 49.231.112.184
 


ณัฐกฤตา ชูเมือง

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 3 มิ.ย. 56 16:41 แจ้งลบ

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ลูกขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของลูกๆ ทุกคน ไปนานๆ นะเจ้าคะ ลูกรู้สึกดีใจและมีความปลื้มปิติเหลือเกินเจ้าคะ ที่ได้น้อมนำเอาการเทศน์ของหลวงพ่อก็ดี การสวดมนต์เป็นนิจ อธิฐานจิตเป็นประจำ เสร็จแล้วจึงแผ่เมตตา ลูกเป็นคนที่เกิดทุกข์เจ้าคะ แต่ก็เพราะทุกข์นั่นเอง จึงทำให้ลูกได้เกิดบารมีในการเข้าถึงธรรมะเป็นที่พึ่งของใจ หันหน้ามาเอาจริงเอาจังกับการสวดมนต์ ตามแบบฉบับที่หลวงพ่อเมตตาสอน และลูกก็จะขอทำความดีและสั่งสมบุญ ด้วยการสวดมนต์ อีกทั้งยังบอกบุญด้วยการสวดมนต์ให้กับคนที่ทุกข์ให้พ้นทุกข์ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ในวันนี้ยังไม่มีใครเชื่อ หรือสนใจในสิ่งที่ลูกกระทำ ว่าการสวดมนต์แล้วจะได้ผลอะไรก็ตาม ลูกก็จะตั้งใจสวดมนต์ต่อไป อีกไม่นานลูกจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อที่วัดอัมพวันนะเจ้าคะ
IP: 125.24.123.219
 


นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 29 มิ.ย. 56 21:23 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
ลูกขอตั้งจิตอธิฐานเหนือเศียรเกล้า อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดดลบัลดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทั้งปวง ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นที่พึ่งบุญบารมีของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ต่อไปนานๆ ด้วยเทอญ....
IP: 115.67.67.69
 


อยุธยา

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 7 ก.ค. 56 11:54 แจ้งลบ

กราบนมัสการครับ
IP: 125.26.155.171
 


นายโสภณ สุจริตปราโมทย์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 11 ก.ค. 56 02:59 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัส
ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง. ปราศจากโรคภัยทั้งปวง. อายุยืนนาน
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไซร์แก่ลูกหลานและปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเทอญ.

รบกวนหลวงพ่อผมชื่อ นายโสภณ สุจริตปราโมทย์ อยู่ที่พิษณุโลก
191/12 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง 65000 (083-1630643)
อยากถามหลวงพ่อว่าแม่ของผมทำแท้งมาหลายคนแล้วมีทางช่วยได้รึเปล่าครับและผมเองชอบเถียงพ่อแม่และใจร้อนช่วยได้รึเปล่าครับ. แต่ผม
ก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับผมก็ทำบุญและสวดมนต์แต่ก็ความใจร้อนและเถียงพ่อแม่ไม่ดีขึ้นอะครับ. ผมต้องทำวิธีไหนครับรบกวนหลวงพ่อช่วยผมด้วยนะครับผมไม่อยากบาปไปมากกว่านี้อะครับ.
IP: 115.67.197.203
 


สังวาลย์ ดวงศรี

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 14 ก.ค. 56 22:45 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญเจ้าค่ะ
ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยใข้เจ็บ สิ่งศักดิ์สิทธื์คุ้มครองอยู่สอนธรรมให้แก่ลุกหลานไปนานๆนะค่ะ
IP: 101.51.17.131
 


เตย

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 22 ก.ค. 56 15:39 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญเจ้าค่ะ
ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง สิ่งศักดิ์สิทธื์คุ้มครองอยู่สอนธรรมให้แก่ลุกหลานไปนานๆนะค่ะ
IP: 210.4.134.226
 


ชัยญา ศรีเอี่ยมตระกูล

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 4 ส.ค. 56 00:14 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบัลดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออโหสิกรรมที่กระผมได้ล่วงเกินทั้งกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓
IP: 182.52.19.183
 


นายสมพร-นางจ้อยศรีสนอง พร้อมครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 4 ส.ค. 56 22:30 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยอันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดคุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็ง ด้วยเถิดเจ้าค่ะ
IP: 27.55.195.64
 


สนอง-ขนิษฐา ประจบ พร้อมครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 4 ส.ค. 56 22:39 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ขอให้หลวงพ่อมีสูขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้สิ่งสักสิทธิ์คุมครองหลวงพ่อนะค่ะ
IP: 27.55.195.64
 


นางกรองแก้ว เสริมรัมย์ พร้อมครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 4 ส.ค. 56 22:42 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ลูกขออวยพรหลวงพ่อในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อมีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าค่ะ
IP: 27.55.195.64
 


ทองด้วง-น้ำฝน สีหนาม พร้อมครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 4 ส.ค. 56 22:48 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั่วสากลนโลกโปรดจงคุ้มครองหลวงให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็น ร่มโพธิ์ตลอดนานเท่านานด้วยเถิด
IP: 27.55.195.64
 


นส.วรวรรณินี วงษ์นำบุญรัตน์ -นายปิยะวัฒน์-นส.จุฑาม

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 11 ส.ค. 56 20:26 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
ลูกขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกโปรดจงคุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์สั่งสอนลูกศิษย์ตราบนานเท่านาน เจ้าค่ะ
IP: 182.53.208.27
 


อโนทัย กลิ่นพยอม

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 15 ส.ค. 56 11:48 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง สดชื่น แจ่มใส เป็นร่มโพธิ์แก่ศิษย์ทุกคนคะ
IP: 110.164.146.130
 


นางสาวหทัยชนก ลิ้มวัฒนชัย

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 16 ส.ค. 56 13:17 แจ้งลบ

ลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโมเจ้าค่ะ ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกนับถือทั่วสากลภิภพรวมทั้งบุญกุศล บารมีที่ลูกได้สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาจงช่วยปกป้องคุ้มครองให้หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีสุขภาพสมบูรณ์ทุกระบบ ทุกวันคืน เดินได้อย่างคล่องแคล้วแข็งแรง มีอายุยืนนานนับร้อยๆ ปียิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ..สาธุ
IP: 101.108.227.146
 


ลูกคนนี้ดีได้ก็เพราะหลวงพ่อครับ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 16 ส.ค. 56 19:01 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อครับ

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ ลูกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง และบุญกุศลที่ลูกได้สร้างมาในภพชาตินี้หรือภพชาติที่แล้วก็ตาม ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธ์ ร่มไทร ของลูกต่อไปนานๆ สาธุ... และขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่หลวงพ่อให้ลูกมา ลูกเป็นคนดีได้ก็เพราะหลวงพ่อ ลูกจะจดจำคำสั่งสอนของหลวงพ่อและจะนำไปปฏิบัติต่อไป
ลูกคนนี้ขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อครับ
IP: 124.122.65.254
 


มงคล ทะศรี

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 19 ส.ค. 56 10:35 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ ลูกขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งคอยชี้ทางสว่างให้กับลูกหลานไปอีกนานๆ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อตลอดไป ลูกขอกราบนมัสการครับ
IP: 110.49.248.155
 


มงคล ทะศรี

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 19 ส.ค. 56 10:35 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อ ลูกขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งคอยชี้ทางสว่างให้กับลูกหลานไปอีกนานๆ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อตลอดไป ลูกขอกราบนมัสการครับ
IP: 110.49.248.155
 


สิริยม รอดพิทักษ์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 22 ส.ค. 56 11:21 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ที่ลูกและบุคคลในครอบครัวเคารพรัก เนื่องในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ ลูกและสามีและเพื่อนร่วมงานในภาควิชาฯ ได้ลาหยุดงานไปกราบนมัสการหลวงพ่อที่วัด ได้เห็นหลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง สดใส สามารถเดินได้สะดวก และเปล่งเสียงพูดทักทายญาติธรรมจากขอนแก่น ลูกและบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันต่างรู้สึกดีใจปลื้มปิติได้ยกมือประนมอนุโมทนาสาธุ และลูกขออาราธนาบารมีแห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โปรดอำนวยพรให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญของลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยั่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นกำลังใจเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรมให้ลูกและทุกคนมีความตั้งมั่นในการทำความดีทำบุญกุศลตลอดไปด้วยเทอญ ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
IP: 202.28.182.5
 


จันทร์เพ็ญ กุดหอม

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 23 ส.ค. 56 14:19 แจ้งลบ

15 สิงหา วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ ลูกขอกราบอาราธนาให้สิ้งศักดืสิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้หลวงพ่อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเจ้าคะ
IP: 1.4.142.89
 


อัมพร ขอนแก่น

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 23 ส.ค. 56 14:21 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเจ้าค่ะ เนื่องในวันคร้ายวันเกิดของหลวงพ่อ ลูกหลานขอพรจากสิ่งสักศิทธ์ทั้งหลายนำพรขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน เพื่อเป็นมงคลแก่ลุกหลานตลอดไป ขอหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่า
IP: 1.2.128.245
 


บุรัสกร สุขจิตฐานนท์และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 24 ส.ค. 56 10:13 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จรัญ ฐิตธัมโม

เนื่องในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 วันคล้ายวันเกิดของ
หลวงพ่อ ขออาราธนาบารมีแห่งพระเดชพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โปรดอำนวยพรให้หลวงพ่อ มี
สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของ
ศาสนาพุทธตลอดไป

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
IP: 101.51.240.104
 


สุกฤตา สุวรรณโอสถ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 29 ส.ค. 56 18:20 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ด้วยบุญกุศลที่ลูกหลานได้ปฏิบัติมา ขออวยพรส่งให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ลูกหลานยาวนานเจ้าคะ
IP: 115.67.103.185
 


อุบาสิกาสิริรัตน

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 6 ก.ย. 56 04:20 แจ้งลบ

กราบมนัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง ขอนิมนต์หลวงพ่อดำรงขันธ์อยู่ถึง ๑๐๐ ปี เจ้าค่ะ
IP: 27.55.31.46
 


รสรินและครอบครัวหนองคาย

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 9 ต.ค. 56 17:44 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญที่เคารพ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เหล่าลูกหลานในการปฏิบัติธรรม ทำความดี สร้างบุญกุศลแก่ตัวเองและครอบครัวตลอดไป
IP: 118.174.17.205
 


ภุชพันธุ์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 1 พ.ย. 56 09:42 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บต่างๆ
IP: 113.53.234.122
 


อัญณิการ์ ตันตยานนท์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 12 พ.ย. 56 12:16 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัลที่เคารพยิ่ง
ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย บันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง เป็นที่พึ่งของลูกหลานเพื่อการสั่งสมบารมี และขอให้ท่านอายุยืน ๑๒๐ ปี
IP: 203.156.136.67
 


องอาจ เจริญพาหุง

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 1 ธ.ค. 56 18:07 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บทั้งปวงตลอดไป
IP: 27.55.142.208
 


ธมน

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 2 ธ.ค. 56 15:49 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดปกปักรักษาหลวงพ่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ลูกหลานชาวพุทธตราบนานเท่านาน และลูกขอขมาลาโทษต่อกรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ลูกได้ทำโดยรู้และไม่รู้ต่อหลวงพ่อ ขอให้หลวงพ่อโปรดงดซึ่งโทษเหล่านั้นด้วย
IP: 125.24.120.213
 


ขนิษฐา มีระหงษ์และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 5 ธ.ค. 56 11:50 แจ้งลบ

กราบหลวงพ่อจรัญที่เคารพอย่างสูง,

วันพ่อปีนี้ขอให้หลวงพ่อมีสุขถาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
IP: 182.52.111.239
 


ธัญชนก มูลสาร พร้อมครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 2 ม.ค. 57 22:50 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ เจ้าค่ะ
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และเทพยดาทั่งปวงโปรดปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ทั่งปีนี้และทุกๆปีค่ะ
ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูง
IP: 58.97.99.34
 


ขนิษฐา มีระหงษ์และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 3 ม.ค. 57 17:33 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญที่เคารพอย่างสูง,

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลคุ้มครองหลวงพ่อจรัญให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคาพธาธิแผ้วพานค่ะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
IP: 171.4.2.166
 


ปราณี อัจฉริยวิริยกุล และลูกชายณัฐพงศ์Hui Choi Fat

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 6 ม.ค. 57 20:19 แจ้งลบ

กราบนมัสการท่านหลวงพ่อจรัญที่เคารพอย่างสูง
เนื่องในวันปีใหม่ ขอให้ท่านสุขภาพแข็ง อายุยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแด่โยมปราณี และลูกชายที่อาศัยอยู่ฮ่องกง คำสอนของท่านหลวงพ่อทุกคำสอนฝังอยู่ในหัวใจของโยมตลอดมาเป็นสิ่งเตือนให้ทำความดี
ขอกราบนมัสการท่านหลวงพ่อจรัญด้วยใจจริง
IP: 203.218.32.133
 


บังอร ยิ่งยง พร้อมครบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 8 ม.ค. 57 16:29 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนนาน อยู่คู่พระพุทธศาสนาตลอดไป
IP: 202.29.245.36
 


นายธนวัฒน์ นราทอง

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 9 ม.ค. 57 11:13 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ที่เคารพอย่างสูง
ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้กับลูกหลานชาวพุทธได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกคนได้พ้นทุกข์ ตลอดไปครับ
กราบนมัสการ
IP: 125.26.15.93
 


วรกร ชัยดำ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 19 ม.ค. 57 23:59 แจ้งลบ

ขอกราบนมัสการ หลวงพ่อจรัญ ด้วยความเคารพ ศรัทธา ครับขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยตลอดไปครับ
IP: 49.230.72.121
 


ครูจันทร์เพ็ญ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 21 ม.ค. 57 10:51 แจ้งลบ

ลูกพร้อมครอบครัวขอให้หลวงพ่อสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มธรรมชาวพุทธตลอดไปเจ้าคะ
IP: 103.10.228.132
 


อรอนงค์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 22 ม.ค. 57 20:42 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่บรรดาลูกศิษย์ไปนานๆ คอยชี้นำแสงสว่างการดำเนินชีวิตด้วยเทอญ......
IP: 124.120.213.133
 


สาวิตรี มโนวรณ์ และครอบครัว

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 23 ม.ค. 57 12:39 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ด้วยความเคารพ ศรัทธาอย่างสูง
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ปกป้อง คุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ลูกหลานชาวพุทธตราบนานเท่านาน และลูกขอขมาลาโทษต่อกรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ลูกได้ทำโดยรู้และไม่รู้ต่อหลวงพ่อ ขอหลวงพ่อโปรดงดซึ่งโทษเหล่านั้นให้แก่ลูกด้วยเถิด
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
IP: 113.53.5.155
 


สายันต์ โตแคล้วภัย Olkaria I & IV Geothermal Power

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 17 ก.พ. 57 01:18 แจ้งลบ

กราบนมัสการที่บาทของหลวงพ่อ ที่ให้กระผมได้ตั้งอยู่ในสัมมาฐิตถิ ตอนนี้กระผมทำงานอยู่ที่ เมืองNaivasha ประเทศ KENYA ตอนกลับไปพัก ช่วง มกราคม 2557 ก็ได้ไปกราบหลวงพ่อ ด้วยความทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อได้สั่งสอน ตอนที่กระผมไปฝึกกรรมฐานที่วัดฯเมื่อหลายปีก่อน
ก่อนนอนที่เมือง Naivash KENYA กระผมจะ สวดอิติปิโส บวกหนึ่ง และแผ่เมตตาเสมอ ตามที่หลวงพ่อได้เมตตาบอกไว้
" อิทังเม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา"
" ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปปัชฌาย์ อาจารย์ของข้าพเจ้า
ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข"
IP: 196.200.26.42
 


พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 2 มี.ค. 57 18:08 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ด้วยความเคารพ ศรัทธาอย่างสูง
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ปกป้อง คุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ลูกหลานชาวพุทธตราบนานเท่านาน และลูกขอขมาลาโทษต่อกรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ลูกได้ทำโดยรู้และไม่รู้ต่อหลวงพ่อ ขอหลวงพ่อโปรดงดซึ่งโทษเหล่านั้นให้แก่ลูกด้วยเถิด
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่บรรดาลูกศิษย์ไปนานๆ คอยชี้นำแสงสว่างการดำเนินชีวิตด้วยเทอญ
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
IP: 118.174.41.2
 


สัญญา คูหามงคล

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 2 มี.ค. 57 18:12 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ด้วยความเคารพ ศรัทธาอย่างสูง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่บรรดาลูกศิษย์ไปนานๆ คอยชี้นำแสงสว่างการดำเนินชีวิตด้วยเทอญ
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
IP: 118.174.41.2
 


คณพศ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 24 มี.ค. 57 08:20 แจ้งลบ

ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยใข้เจ็บครับ
IP: 171.7.90.233
 


สมยศ แซ่เลี่ยง

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 22 เม.ย. 57 13:20 แจ้งลบ

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยใข้เจ็บครับ
IP: 223.204.178.253
 


เพ็ญศรี เศรษฐชัย

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 1 พ.ค. 57 22:02 แจ้งลบ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณ หลวงพ่อจรัญ ด้วยความเคารพ ศรัทธาอย่างสูง
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสงฆคุณ แผ่บุญญาบารมีปกป้อง คุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรไปนานแสนนานเพื่อชี้นำแนวทางให้ลูกหลานชาวพุทธได้นำไปปฏิบัติจนหลุดพ้นจากบาปเวร บ่วงกรรม ค้นพบแสงสว่างนำทางชีวิต ให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยเทอญ
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
IP: 118.173.57.122
 


ป๊อป

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 8 พ.ค. 57 23:35 แจ้งลบ

ขอให้หลวงพ่อจรัล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีแต่ความสุข ความเจริญด้วยเทอญ
IP: 171.6.196.61
 


นาย นพพล ทับทิมอ่อน

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 19 พ.ค. 57 16:03 แจ้งลบ

~ อิทัง ฐิตะธัมมัสสะ โหตุ สุขิตาโต โหตุ ฐิตะธัมโม

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร๊จแก่หลวงพ่อจรัญ ฐิตะธัมโม
ขอให้หลวงพ่อจรัญ ฐิตะธมโม จงมีความสุขด้วยเถิด.
IP: 1.10.220.21
 


อลิษาก

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 8 มิ.ย. 57 21:04 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
ถึงหนูไม่เคยเจอหลวงพ่อแต่หนูก็เคารพหลวงพ่อ
อย่างสูง หนูขอให้หลวงพ่ออยู่ในใจหนูตลอดไป
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ถึงแม้ว่าหนูไม่เคยพบหลวงพ่อก็ตาม ชีวิตนี้ขอให้หนูได้จอหลวงพ่อสักครั้งด้วยเทอด ถ้าบุญของลูกมีพอ ขอให้ลูกได้เจอหลวงพ่อ
สาธุ สาธุ สาธุ ขอผลบุญส่ง
IP: 1.1.219.212
 


ภัทรกฤต พากฐ์ดี

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 28 มิ.ย. 57 12:28 แจ้งลบ

กราบนมัสการหลวงพ่อจรัล
ขอให้หลวงพ่อพบเจอแต่สิ่งดี ปราศจากความทุกข์ทั้งปวงครับ
IP: 124.122.124.69
 


รานี คานียอ

ผู้เยี่ยมชม

 

ตอบเมื่อ: 19 ก.ค. 57 05:13 แจ้งลบ

ขอให้หลวงพ่อจรัญอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร้ของทุกคนบนโลกนี้ ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง มีอายุมั่นขวัญยืน
เป็นบุญอย่างสูงที่ข้าพเจ้าได้รู้จักหลวงพ่อจรัญ และได้อ่านหนังสือของพระองค์บ้าง หนูจะตั้งใจเป็นคนดี และไปให้ถึงพระนิพพานให้ได้ และหวังว่าสักวันหนึ่งหนูจะมีบุญได้ไปกราบหลวงพ่อ รับพรจากหลวงพ่อ และได้ไปปฏิบัติธรรม และได้เข้าใจเจตนารมณ์ของศาสนาที่แท้จริง อันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อ ประสงค์จะเห็นสรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกนี้จงมีแต่ความสุข หนูจะต้องทำได้ค่ะ ขอหลวงพ่อ ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยน่ะค่ะ หลวงพ่อเป็นต้นแบบ บุคคล ของหนู ขอให้หนูได้เจริญรอยตามหลวงพ่อได้ด้วยเถิด สาธุ
IP: 223.207.250.8
 

 

  ร่วมสนทนา
   
ความคิดเห็น
โดยคุณ
   
  Refesh
  กรุณาใส่ตัวอักษร ๓ ตัวที่อยู่ในรูปด้านบนช่องนี้
 

 

 

 

 


เว็บไซต์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐ โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑
เปิดใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
ปรับปรุงเป็นรุ่นปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ติดต่อ คณะผู้จัดทำ:
web site: กรอกแบบฟอร์มที่นี่e-mail: webmaster@jarun.orgmsn: jarun.org@hotmail.com
facebook: twitter:

Copyright © 2009-2010 jarun.org All Rights Reserved Version 7.0
ตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เนื้อหาทุกส่วนในเว็บไซต์นี้ท่านสามารถนำไปเผยแผ่ หรือเก็บไว้ได้ใช้ส่วนตัวได้โดยมิต้องขออนุญาต
ยกเว้นนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องได้รับอนุญาตจาก คณะที่ปรึกษา เสียก่อน