ปฎิทินธรรม :: งานบุญ งานพิธี ภาพกิจกรรม ::

ดูกำหนดการวันกฐินและวันสำคัญอื่นๆ
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
วันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน าร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
๑๔ มกราคม วันแผ่นดินไทย 
๒๗ มกราคม ทำบุญแม่ใหญ่ 
๕ กุมภาพันธ์ ทำบุญโยมย่า 
๑๕ เมษายน วันกตัญญู 
๑๕ สิงหาคม วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 
๑๔ ตุลาคม วันคล้ายวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อประสบอุบัติเหตุ(คอหัก) 
๓๑ ธันวาคม สวดมนต์ธรรมจักรวันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
การลงทะเบียนและระยะเวลาเข้าปฏิบัติธรรม
 • กรกฏาคม
  ๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
  ๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
 • สิงหาคม
  ๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
  ๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
 • กันยายน
  ๓ วัน: ๒,๙,๑๖,๒๓,๒๐
  ๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๓๐
ดูทั้งหมด..
ปฎิทินธรรม :: งานบุญ งานพิธี ภาพกิจกรรม ::
    วันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน มาร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 • ประกาศ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน ในช่วงงานบำเพ็ญกุศลพระเดช พระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ๑๐๐ วัน

  ทางวัดอัมพวัน ยังคงรับบุคคลทั่วไปเข้ารับการปฏิบัติกรรมฐานที่วัด เหมือนเช่นปกติ

  สำหรับการเข้าปฏิบัติธรรมแบบ ๓ วัน จะเข้าปฏิบัติวันศุกร์ ออกวันอาทิตย์

  สำหรับการเข้าปฏิบัติธรรมแบบ ๗ วัน จะเข้าปฏิบัติวันโกน ออกวันโกนถัดไป

  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก...แก่นแท้ของเว๊ปไซด์ หัวข้อ "การเข้าปฏิบัติธรรมที่วัด"
   

 • รายละเอียดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

  รายละเอียดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
  สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถแจ้งความประสงค์จองได้ ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ยกเว้น วันที่ ๑๕ มีนาคม, ๔ พฤษภาคม)
  ณ จุดรับจองของวัด โดยในแต่ละวัน จะนิมนต์พระสวด วันละ ๓ รอบ ดังนี้
  ๑. รอบก่อนเพล (สวดธรรมนิยาม เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.)
  ๒. รอบบ่ายสอง (สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
  ๓. รอบค่ำ (แสดงพระธรรมเทศนา เวลา ๑๘.๓๐ น., สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๗.๐๐ น.)
  โดยเจ้าภาพเตรียมปัจจัยใส่มา ๑ ซอง นำมามอบ ณ จุดลงทะเบียนในวันสวด อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
  ปัจจัยที่นำมาถวาย แล้วแต่ศรัทธา ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ส่วนตัวแทนถวาย ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 • กำหนดเวลาเข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อฯ

  เวลาเข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อ
  ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ของทุกๆวัน
  ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน สิงห์บุรี จากนี้เป็นต้นไป(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาหลวงพ่อลงรับแขก

  ตั้งแต่กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงเวลาที่หลวงพ่อลงรับแขก เป็นเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมง
 • กำหนดการ วันกตัญญู ปี ๒๕๕๘

  กำหนดการ วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๘

  วันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน เวลาประมาณ ๙.๓๐ น.
 • กำหนดการ วันทำบุญแผ่นดิน ปี ๒๕๕๘

  กำหนดการ วันทำบุญแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘

  วันพุธ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน เวลาประมาณ ๙.๓๐ น.

 • กำหนดการ วันทอดกฐิน ปี ๒๕๕๗

  กำหนดการวันทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๗
  วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
  วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแก่น
 • กำหนดการ เทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๕๗

  ขอเชิญท่านศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมฟังเทศมหาชาติ พระเวสสันดรชาดก พร้อมทั้งร่วมถืออุโบสถศีล และปฏิบัติธรรม ในวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
 • กำหนดการ วันทอดกฐิน ปี ๒๕๕๖

  กำหนดการวันทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ ของวัดอัมพวัน และศูนย์ปฏิบัติธรรม ได้กำหนดไว้ดังนี้
 • กำหนดการ วันทอดกฐิน ปี ๒๕๕๕

  กำหนดการวันทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดอัมพวัน และศูนย์ปฏิบัติธรรม ได้กำหนดไว้ดังนี้
เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
กรกฏาคม
๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
สิงหาคม
๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล