ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องสมุดดิจิตอล พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำห้องสมุดดิจิตอล ตามเจตนารมณ์ของท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (พระครูคธาวุฒิ) เนื่องจากท่านเล็งเห็นว่า คณะศิษยานุศิษย์และ สาธุชนที่มาที่วัดนั้น ต่างมีกล้องถ่ายรูป มีกล้องวีดีโอถ่ายเก็บไว้กันแทบทั้งสิ้น แต่ไม่มีที่รวบรวมเก็บไว้ให้เป็นที่เดียว จึงเกิดเป็นห้องสมุดดิจิตอล พระธรรมสิงหบุราจารย์ขึ้น

หากญาติธรรมท่านใดมีรูปถ่าย วีดีโอ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ไม่ว่าจะเป็นฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ไฟล์ดิจิตอล ซีดี หนังสือหรือสิ่งอื่นใดที่ ท่านคิดว่าน่าจะนำมาเก็บรวบรวมเพื่อเผยแผ่ ณ ที่แห่งนี้ ทางคณะผู้จัดทำก็ขออนุโมทนาบุญไว้ ณ โอกาสนี้ค
ธรรมะบรรยายและไฟล์เสียง
ธรรมะทั่วไป
อานิสงส์ของการแผร่เมตตาอานิสงส์ของการแผร่เมตตา
การใช้ชีวิตคู่
เวรกรรมตามสนอง
เรื่องของทุกข์
ชีวิตไม่สิ้นหวัง
ความสุขในครอบครัว
กุญแจชีวิต
การทดแทนพระคุณพ่อแม่
รู้จริงต้องปฎิบัติ
การทำสมาธิ
การปลูกสติ
สร้างฐานะให้ดี
สติคู่กับจิต
พระคุณแม่
ปิดทองหลังพระ
อะริยะทรัพย์
ฝึกจิตร
สอนลูกอย่างไรให้ได้ดี
ผู้มีบุญวาสนา
ปฎิบัติธรรมนำสุข
คุณพระรัตนตรัย
ความเสื่อม
ขันติจากกรรมฐาน
การกำหนดปวดหนอ
การกำหนดเวทนา
ชีวิตไม่สิ้นหวังกับความรักหน้า 2
ชีวิตไม่สิ้นหวังกับความรักหน้า 1
กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไรหน้า 2
กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไรหน้า 1
กฎแห่งกรรมกับศีล 5 หน้า 2
กฎแห่งกรรมกับศีล 5 หน้า 1
พระภาวนาวิสุทธิคุณเล่าให้เรื่อโยมฟัง
บาปบุญมีจริง
ประวัติค่ายบางระจัน
พระภาวนาวิสุทธิคุณเล่าเรื่องให้โยมฟัง
การอุทิศผลบุญหน้า 2
การอุทิศผลบุญหน้า 1
ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 4 หน้า 2
ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 4 หน้า 1
ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 3 หน้า 2
ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 3 หน้า 1
ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 2 หน้า 2
ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 2 หน้า 1
ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 1 หน้า 2
ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 1 หน้า 1
บทสวดธรรมจักร
ทำวัดเย็น
ทำวัดเช้า
หัวใจพระพุทธศาสนา
ธรรมะ 4 ประการ
พระในบ้าน
ผลกรรมปรากฎ
ปัญหาในครอบครัว
ความอบอุ่นในครอบครัว
กรรมฐานพัฒนาคน
อานิสงฆ์การสวดมนต์
อานิสงฆ์การสวดมนต์
เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ
หัวใจเศรษฐี 30 เม.ย. 40
สอนกรรมฐาน สติปัฎฐาน 4 แรม 14ค่ำ
มีธรรมบุญมาเอง
นารีผลต้นไม้ประหลาด 2
ธรรมะสัมหรับเยวชนตอนที่ 2
ธรรมะสัมหรับเยวชนตอนที่ 1
ฆ่าความโกรธ
วิธีแผ่เมตตา
วิญญาณคุณนายระม้าย
ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญตอนที่ 2
ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญตอนที่ 1
ประโยชน์ของการมีสติ
บ่อบุญบ่อบาป
บรรยายธรรมคนพิการ
เจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้
ความซื้อสัตย์
ศีลและภาวนา
ผลการสร้างบารมี
ปีศาจในตัวเรา
ปัญญาภายนอกปัญญาภายใน
นารีผลต้นไม้ประหลาด
เงาบุญเงาบาป
ความดีเป็นกแก่นสารของชีวิต
กิเลสมนุษย์
การบริจาคทาน
สมถะและวิปัสสนา
ผลกรรมตามสนอง
การเจริญกรรมฐาน 7
การเจริญกรรมฐาน 6
การเจริญกรรมฐาน 5
การเจริญกรรมฐาน 4
การเจริญกรรมฐาน 3
การเจริญกรรมฐาน 2
การเจริญกรรมฐาน 1
กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร02
กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร01
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน13 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน13 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน12 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน12 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน11 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน11 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน10 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน10 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน09 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน09 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน08 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน08 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน07 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน07 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน06 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน06 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน05 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน05 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน04 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน04 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน03 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน03 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน02 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน02 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน01 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน01 A
อานิสงส์การสวดมนต์11
ธรรมะบรรยายชุดที่ ๑
ผลกรรมตามสนองผลกรรมตามสนอง
วิธีแผ่เมตตา
ธรรมะบรรยายชุดที่ ๒
ทำดีต้องฝืนใจ ๒ม.ค.๔๒ ๒/๒ทำดีต้องฝืนใจ ๒ม.ค.๔๒ ๒/๒
อุบาสิการสุม ทองยิง
พุทธวิธีเตรียมตัวตาย ๑พุทธวิธีเตรียมตัวตาย ๑
เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
กรกฏาคม
๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
สิงหาคม
๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล