ใต้ร่มโพธิ์ของหลวงพ่อ :: ประวัติ ผลงาน สถานที่ปฏิบัติธรรม
  • วัดอัมพวัน

    เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก สภาพทั่วไปนั้น มีต้นไม้ประมาณ ๓๐๐ ต้น เป็นไม้ดอก - ไม้ใบ ที่ปลูกใหม่ เดิมสภาพพื้นที่จะเป็นที่ที่น้ำท่วมถึง มาบัดนี้ทางวัดได้ทำถนน - คูกั้นน้ำ จึงสามารถป้องกันน้ำไว้ได้ จึงได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
  • สวนเวฬุวัน

    ศูนย์ปฏบัติธรรมสวนเวฬุวันเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่องรวดเร็วมาก ก่อสร้าง อาคารสถานที่ที่ดิน สิ่งอำนวย ความสะดวก และที่สำคัญที่สุด คือด้านการ อบรมพัฒนาจิต ที่มีทั้งข้าราชการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมในที่แห่งนี้
เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
กรกฏาคม
๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
สิงหาคม
๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล